פרטי רישום ותשלום פתח תקוה

תאריך גביה

העשרה

ח'

דמי רישום כולל ספר לימוד– נגבים בתאריך הרישום ואינם מוחזרים בשום מקרה 

250 ש"ח

250 ש"ח

10/10/2013

תשלום מיוחד עבור שכירת מקום לימוד בסך 170 ש"ח

10/11/2013

285 ש"ח

510 ש"ח

10/12/2013

285 ש"ח

510 ש"ח

10/1/2014

285 ש"ח

510ש"ח

10/2/2014

285 ש"ח

510 ש"ח

10/3/2014

285 ש"ח

510 ש"ח

10/4/2014

280 ש"ח

505 ש"ח

התשלום כולל

שכ"ל : 1875 ש"ח

ספר לימוד* : 80 ש"ח

שכירת מקום:   170 ש"ח

שכ"ל : 3200 ש"ח

ספר לימוד* : 105 ש"ח

שכירת מקום :170  ש"ח

*ספר הלימוד:

בשכבות ו'-ז' – תחולק חוברת לימוד מטעם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה

בשכבה ח' – יחולקו ספר לימוד וחוברת מבחני חזרה  מטעם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה. כמו-כן תדרש רכישה עצמית של  ספר לימוד גיאומטריה בלבד (פרטים במכתב השיבוץ)

 

** תלמידים שיאובחנו כזקוקים להתאמות בבחינות (פרט להארכת זמן), ישלמו עבור יישומן בכל בחינה.

 

קבלה על התשלום תישלח בדוא"ל או תינתן בעת הרישום במידה ויתבצע במשרדי התכנית.  אנא שמרו על קבלה זו למעקב

 

לקבלת פרטי הרישום והתשלום כקובץ לחצו כאן.

לחזרה לעמוד הרישום והסדרת התשלום לחצו כאן.